Statuty i konstytucje
Constitution International Taekwon-Do Federation (english version) (doc) 50 kB
Constitution All Europe Taekwon-Do Federation (english version) (pdf) 82 kB
Statut Polskiego Związku Taekwon-Do (pdf) 127 kB
Konstytucja International Taekwon-Do Federation, zatwierdzona przez Kongres dnia 7 kwietnia 1998 (wersja polskojęzyczna) (pdf) 130 kB
Konstytucja International Taekwon-Do Federation, zatwierdzona przez Kongres dnia 7 kwietnia 1998 (wersja polskojęzyczna) (doc) 67 kB
Konstytucja Europejskiej Federacji Taekwon-Do (wersja polskojęzyczna) (pdf) 122 kB
Decyzja MSiT dot. zatwierdzeniu statutu (pdf) 65 kB
Statut Polskiego Związku Taekwon-Do (pdf) 79 kB
STRATEGIA ROZWOJU TAEKWON-DO W POLSCE W LATACH 2019-2025 (pdf) 112 MB
Regulaminy
Regulamin pracy Zarzadu (pdf) 33 kB
Regulamin pracy komisji rewizyjnej PZTKD (pdf) 24 kB
Regulamin Dyscyplinarny PZTKD (pdf) 96 kB
Regulamin egzaminacyjny na stopnie kup (pdf) 97 kB
Karta praw i obowiazkow trenerow i zawodnikow (pdf) 52 kB
Regulamin i zasady powołania do kadry (pdf) 40 kB
Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych na trenowanie Taekwon-Do (pdf) 28 kB
Kryteria powoływania trenerow RP (pdf) 78 kB
Regulamin zmiany barw klubowych PZTKD (pdf) 66 kB
Regulamin zawodów PZTKD (pdf) 243 kB
Zasady i tryb nadawania licencji klubowych (pdf) 635 kB
Regulamin uznawanie stopni z innych federacji (pdf) 92 kB
Regulamin Zamówień Publicznych do 30 tys. euro (pdf) 358 kB
Polityka Prywatności (pdf) 91 kB
2020-05-22-16:55_Regulamin-egzaminacyjny-na-stopnie-kup.pdf (pdf) 97 kB
Druki
Deklaracja udziału w kursie instruktorskim/trenerskim (doc) 49 kB
Ankieta zgłoszenia na kurs instruktorski (doc) 49 kB
Ankieta informacyjna nt. klubów (pdf) 71 kB
Deklaracja przystapienia do PZTKD (pdf) 419 kB
Deklaracja przystapienia do PZTKD (doc) 66 kB
Wzory dokumentów i druków sędziowskich
Wzór drabinki (zip) 3 kB
Wzór karty punktowej konkurencji układów formalnych (pdf) 60 kB
Wzór karty punktowej konkurencji walki sportowej (pdf) 62 kB
Wzór formularza zgłoszenia klubu do zawodów (zip) 6 kB
Formularz zgłoszenia do testów siły mężczyzn (zip) 5 kB
Formularz zgłoszenia do technik specjalnych (zip) 12 kB
Lista składu drużyny (zip) 3 kB
Licencje
Formularz wniosku o przyznanie licencji zawodniczej (doc) 41 kB
Formularz zwolnienia zawodnika z klubu (zip) 3 kB
Wniosek o uzyskanie licencji trenera/instruktora Polskiego Związku Taekwon-Do (doc) 50 kB
Wniosek o uzyskanie licencji sędziego Polskiego Związku Taekwon-Do (doc) 43 kB
Wymagania/druki egzaminacyjne Taekwon-Do ITF
Wzór protokołu egzaminacyjnego (zip) 81 kB
Regulamin egzaminacyjny (zip) 3 kB
Wymagania na stopnie szkoleniowe Kup (pdf) 46 kB
Aplikacja na egzamin na stopień mistrzowski IV-VIII Dan (xls) 35 kB
Wymagania na stopnie mistrzowskie Dan (pdf) 69 kB
Aplikacja na egzamin na stopień mistrzowski I-III Dan (xls) 32 kB
2020-11-20-15:49_Regulamin-i-zasady-powołania-do-kadry-kobiet-i-męzczyzn.pdf (pdf) 82 kB
Teksty i opracowania poświęcone Taekwon-Do
Witold Brzozowski: Słownik terminów koreańskich stosowanych w Taekwon-Do - 338 terminów i pojęć, zawiera ilustracje (pdf) 546 kB
Tomasz Jung: Uzdolnienia ruchowe dziewcząt i chłopców trenujących Taekwon-Do na różnych poziomach zaawansowania (pdf) 332 kB
Wywiad z Prezydentem ITF Mistrzem Trân dla TaeKwon-Do Times 11.2003 (pdf) 419 kB
Zdanuczyk Bożena: Historia sekcji TKD MUKS "Stoczek 45" Białystok w latach 1996-2002 (pdf) 182 kB
Zdanuczyk Bożena: Podstawy teoretyczne dla trenujących TKD na poziomie stopni uczniowskich (pdf) 197 kB
2018-12-03-10:37_Zbigniew-Bujak_-Struktura-treningu-Taekwon-do.-Przesłanki-optymalizacji.pdf (pdf) 161 kB
2018-12-03-11:25_Jajeśniak-Agnieszka_-Struktura-rzeczowa-i-czasowa-walk-w-Taekwon-do-podczas-Mistrzostw-Europy-'99.pdf (pdf) 608 kB
2018-12-03-11:34_Oskar-Małek_-Budowa-morfologiczna-zawodników-uprawiających-Taekwon-do.pdf (pdf) 700 kB
2018-12-03-11:29_Anita-Pasek_-Podstawowe-założenia-programowo-szkoleniowe-w Taekwon-do-na-poszczególnych-etapach-szkolenia-sportowego.pdf (pdf) 218 kB
2018-12-03-11:59_Jarosław-Suska_-Skuteczność-techniki-sportowej-Reprezentacji-Polski-na-Mistrzostwach-Świata.pdf (pdf) 242 kB
2018-12-03-11:58_Brzozowski-Witold---Wpływ-stosowanych-obciążeń-treningowych-na-rozwój-sportowy-zawodnika.pdf (pdf) 123 kB
2018-12-03-11:45_Tomasz-Dunalski_-Trening-Taekwon-do-na-etapie-szkolenia-podstawowego.pdf (pdf) 105 kB
2018-12-03-12:17_Dariusz-Idzikowski_-Historia-Taekwon-do-w klubie-SKS-_Start_-Olsztyn.pdf (pdf) 68 kB
2018-12-03-12:33_Robert-Jasiński_-Systematyka-nauczania-rozbić-pięścią.pdf (pdf) 33 kB
2018-12-03-12:37_Robert-Jasiński_-Psychomentalny-trening-w Taekwon-do.pdf (pdf) 47 kB
2018-12-03-12:35_Robert-Jasiński_-Zagadnienia-doboru-i-selekcji-w-sporcie-kwalifikowanym.pdf (pdf) 53 kB
2018-12-03-12:46_Kapela-Zbigniew_-Bialski-Klub-Taekwon-do,-struktura-organizacyjna-i-szkoleniowa-oraz-sukcesy-Klubu.pdf (pdf) 58 kB
2018-12-03-12:22_Kołodziej-Aneta_-System-organizacyjny-szkolenia-i współzawodnictwa-w-Taekwon-do.pdf (pdf) 268 kB
2018-12-03-12:16_Zbigniew-Kruk_-Taekwon-do-Helps-The-Practitioner-Improve-Physically,-Psychologically-And-Socially.pdf (pdf) 111 kB
2018-12-03-12:28_Dariusz-Mielniczuk_-Systematyka-nauczania-układów-formalnych.pdf (pdf) 58 kB
2018-12-03-12:19_Dariusz-Mielniczuk_-Organizacja-imprez-dużej-rangi---jak-detale-decydują-o-stylu-imprezy.pdf (pdf) 47 kB
2018-12-03-12:58_Robert-Rusiniak_-Taekwon-do-w-świetle-wartości-chrześcijańskich.pdf (pdf) 72 kB
2018-12-03-12:15_Czynniki-Mocy-Technik-Taekwon-do_-Him-Ui-Wolli.pdf (pdf) 80 kB
2018-12-03-12:47_Witold-Brzozowski_-Rozwód-z grawitacją.pdf (pdf) 115 kB
2018-12-03-12:01_Witold-Brzozowski_-Technika-Taekwon-do.pdf (pdf) 59 kB
2018-12-03-13:35_Halina-Ogarek-Czoj_-Mit-o-Tan-Gunie.pdf (pdf) 81 kB
2018-12-03-13:22_życiorys-Twórcy-Taekwon-do,-gen.-Choi-Hong-Hi.pdf (pdf) 401 kB
2018-12-03-13:07_Krzysztof-Pawlik_-Plan-szkolenia-Taekwon-do-w-MKS-Rekord.pdf (pdf) 146 kB
2018-12-03-13:46_Krzysztof-Pawlik_-Program-nauczania-samoobrony.pdf (pdf) 69 kB
2018-12-03-13:20_Wywiad-z-Dariuszem-Kosmalą_-Nie-ma-mnie-już-kto-zadziwić.pdf (pdf) 649 kB
2018-12-03-13:42_Wasik-J-Rozbicia_w_Tkd.pdf (pdf) 428 kB
2018-12-03-13:53_50-pytań-do-gen.-Choi-Hong-Hi.pdf (pdf) 132 kB
2018-12-03-13:42_3600-LIC-OR-KO.pdf (pdf) 727 kB