Statuty i konstytucje
Constitution All Europe Taekwon-Do Federation (english version) (pdf) 82 kB
Constitution International Taekwon-Do Federation (english version) (doc) 50 kB
Konstytucja Europejskiej Federacji Taekwon-Do (wersja polskojęzyczna) (pdf) 122 kB
Konstytucja International Taekwon-Do Federation, zatwierdzona przez Kongres dnia 7 kwietnia 1998 (wersja polskojęzyczna) (pdf) 130 kB
Konstytucja International Taekwon-Do Federation, zatwierdzona przez Kongres dnia 7 kwietnia 1998 (wersja polskojęzyczna) (doc) 67 kB
Statut Polskiego Związku Taekwon-Do (pdf) 127 kB
Regulaminy
Karta praw i obowiązków trenerów i zawodników (pdf) 52 kB
Klauzula Informacyjna Polskiego Związku Taekwon-Do (doc) 81 kB
Klauzula Informacyjna Polskiego Związku Taekwon-Do (doc) 81 kB
Klauzula Informacyjna Polskiego Związku Taekwon-Do (pdf) 91 kB
Klauzula Informacyjna Polskiego Związku Taekwon-Do (pdf) 91 kB
Regulamin Dyscyplinarny PZTKD (pdf) 75 kB
Regulamin egzaminacyjny na stopnie kup z dnia 17.12.2017 (pdf) 92 kB
Regulamin PZTKD przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych (pdf) 28 kB
Regulamin zawodów PZTKD aktualizacja z dnia 7.03.2014 (pdf) 211 kB
Regulamin zmiany barw klubowych PZTKD zatw 16.03.2013 (pdf) 66 kB
Zarządzenie PZTKD w sprawie zasad i trybu nadawania klas sportowych (zip) 7 kB
Zarządzenie PZTKD w sprawie zasad i trybu nadawania klas sportowych (pdf) 103 kB
Druki
Ankieta informacyjna nt. klubów (pdf) 71 kB
Ankieta zgłoszenia na kurs instruktorski (doc) 49 kB
Aplikacja na egzamin na stopień mistrzowski I-III Dan (xls) 32 kB
Deklaracja przystąpienia do Polskiego Związku Taekwon-Do (doc) 64 kB
Deklaracja udziału w kursie instruktorskim/trenerskim (doc) 49 kB
Formularz wniosku o przyznanie klasy sportowej (pdf) 59 kB
Karta informacyjna z danymi dla otrzymywania korespondencji PZTKD (pdf) 62 kB
Wzory dokumentów i druków sędziowskich
Formularz zgłoszenia do technik specjalnych (zip) 12 kB
Formularz zgłoszenia do testów siły mężczyzn (zip) 5 kB
Lista składu drużyny (zip) 3 kB
Wzór drabinki (zip) 3 kB
Wzór formularza zgłoszenia klubu do zawodów (zip) 6 kB
Wzór karty punktowej konkurencji układów formalnych (pdf) 60 kB
Wzór karty punktowej konkurencji walki sportowej (pdf) 62 kB
Licencje
Formularz wniosku o przyznanie licencji zawodniczej (doc) 41 kB
Formularz zwolnienia zawodnika z klubu (zip) 3 kB
Wniosek o uzyskanie licencji sędziego Polskiego Związku Taekwon-Do (doc) 43 kB
Wniosek o uzyskanie licencji trenera/instruktora Polskiego Związku Taekwon-Do (doc) 50 kB
Wymagania/druki egzaminacyjne Taekwon-Do ITF
Aplikacja na egzamin na stopień mistrzowski I-III Dan (xls) 32 kB
Aplikacja na egzamin na stopień mistrzowski IV-VIII Dan (xls) 35 kB
Regulamin egzaminacyjny (zip) 3 kB
Wymagania na stopnie mistrzowskie Dan (pdf) 69 kB
Wymagania na stopnie szkoleniowe Kup (pdf) 46 kB
Wzór protokołu egzaminacyjnego (zip) 81 kB
Teksty i opracowania poświęcone Taekwon-Do
Tomasz Jung: Uzdolnienia ruchowe dziewcząt i chłopców trenujących Taekwon-Do na różnych poziomach zaawansowania (pdf) 332 kB
Witold Brzozowski: Słownik terminów koreańskich stosowanych w Taekwon-Do - 338 terminów i pojęć, zawiera ilustracje (pdf) 546 kB
Wywiad z Prezydentem ITF Mistrzem Trân dla TaeKwon-Do Times 11.2003 (pdf) 419 kB
Zdanuczyk Bożena: Historia sekcji TKD MUKS "Stoczek 45" Białystok w latach 1996-2002 (pdf) 182 kB
Zdanuczyk Bożena: Podstawy teoretyczne dla trenujących TKD na poziomie stopni uczniowskich (pdf) 197 kB